NLT-Voss

Arbeidskraft i Jordbruket

Så langt har me hatt bra tilgang på arbeidskraft, treng du hjelp på garden er det berre å ta kontakt med NLT Voss. Me tek og på oss andre oppdrag, handtlangarar etc.

Nokre vel å skaffa arbeids help sjølve, NLT Voss kan gi råd i denne prosessen. Linken under gjev råd i så måte:

» Utanlandsk arbeidskraft i landbruket