NLT-Voss

Tariffavtalen – Overenskomsten for Jordbruks og gartnerinæringene

På bakgrunn av vedtak i Tariffnemnda den 27. november er Overenskomsten for Jordbruks- og Gartnerinæringene mellom NHO Mat og Landbruk og Fellesforbundet allmenngjort også for tariffperioden 2012 – 2014.

Overenskomsten for Jordbruks og Gartnerinæringene har vært allmenngjort med virkning fra 1. januar 2010. Den 27. november 2012 vedtok tariffnemnda fornyet allmenngjøring som innebærer at overenskomsten vil være allmenngjort også i tariffperioden 2012 – 2014. Avtalen finn du i linken under:

» Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene

Timeliste og Mellombels arbeidsavtale for avløysar kan dykk få ved å henvenda dykk til NLT Voss i Bøndenes hus. Linken under syner ei slik liste, denne kan og skrivast ut og nyttast:

» Timeliste